English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך

לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו

 

 פרסומים הם תוצרים שעברו שיפוט עמיתים, חומרי רקע מונגשים בשם המחברים ובאחריותם
 
במענה לפנייה של קרן טראמפ קיימה היזמה למחקר יישומי בחינוך מהלך לימודי משותף לחוקרים ולאנשי מקצוע שבו נידונו לקחים ממהלכי מדיניות ופיתוח שנעשו בישראל בשלושים השנים האחרונות לשיפור החינוך המדעי בכלל והמצוינות בו בפרט. בצוות המומחים שהוביל את הפעילות השתתפו פרופ' ישראל בר-יוסף ממכון ויצמן למדע (יו"ר), פרופ' בני גיגר ממכון ויצמן למדע ומהקרן הלאומית למדע, פרופ' שאול הוכשטיין מהאוניברסיטה העברית בירושלים, גב' אסתר מגן (מורה מובילה) וגב' שלומית עמיחי (מנכ"לית משרד החינוך לשעבר).

קידום החינוך המתמטי-מדעי בישראל, החל מהגיל הרך ועד השלב העל-יסודי, מהווה נדבך חשוב במכלול המטרות ותחומי העשייה החינוכיים בישראל. אלא שישראל, הנחשבת ל"אומת סטארט-אפ", אמנם קנתה לה שם עולמי כמצטיינת בחדשנות ובמחקר ופיתוח המבוססים על חינוך מתמטי-מדעי, אך תלמידיה מדורגים במקום בינוני במבחנים בינלאומיים הבוחנים ידע במתמטיקה ומדעים, מבחני PISA למשל, ואחוז המצטיינים מבין תלמידיה אינו גבוה.

בדומה למגמות עולמיות בנושא, גם החינוך המתמטי-מדעי בישראל עבר שינויים רבים לאורך השנים. שינויים אלה משקפים התפתחויות בולטות שהתרחשו במחקר ובפיתוח של התחום וכן בידע על למידה שהצטבר עם הזמן. חלק מהשינויים נבע מתהליכים חוץ-חינוכיים (כגון הגידול והשינוי בהרכב אוכלוסיית הלומדים), וחלק נבע מתהליכים בתוך מערכת החינוך (למשל שינויים בתכניות הלימודים). בין השינויים שנגעו לתוכני הלימודים ולארגונם, חלק (למשל הרפורמה בחטיבות הביניים) חל על כלל המקצועות הנלמדים במערכת החינוך, וחלק (למשל הוספת מקצוע הלימודים 'מוט"ב') יוחד לחינוך המדעי והמתמטי בלבד. עם זאת נדמה שטרם נוצרו בישראל תרבות ומסורת של הפקת לקחים מניסיון העבר, ולעתים ההתייחסות לשיקולי המשכיות או חדשנות ברפורמות שמוכרזות היא מוגבלת.

המהלך הלימודי נועד למקם את העשייה הנוכחית בתחום החינוך המתמטי-מדעי במסגרת של זמן-חברה-חינוך, בהנחה שהבנת קשרים רלוונטיים עשויה להועיל למתכננים ולמבַצעים לכַוון טוב יותר את עשייתם. כך גם ניתן להניח תשתית למידה עתידית על סמך מהלכי העבר וניסיון ההווה. במהלך הפעילות נותחו הן מטרות והן יישום של מהלכי מדיניות משמעותיים שהונהגו במערכת החינוך הישראלית מאז שנות ה-90, 'מחר 98' ו'דוח דוברת' למשל.

הפעילות, שהתקיימה במהלך שנת 2016, כללה שלושה מפגשים לימודיים, ושיאה היה ביום עיון בסוף השנה. מלבד צוות המומחים שהוביל את הפעילות, נטל בה חלק גרעין לומדים קבוע ובו שתי מורות ושישה מנהלים בכירים ממשרד החינוך. בנוסף עליהם הוזמנו למפגשים אנשי מקצוע ובעלי עניין נוספים  ממגוון גופים בישראל שיש להם זיקה לנושא הפעילות.

יצוין כי הפעילות התבצעה בשיתוף פעולה מלא עם קרן טראמפ, שגם מימנה אותה. קרן טראמפ מקדישה את משאביה לשיפור הישגי החינוך בישראל, ומתמקדת בקידום איכות ההוראה של מקצועות המתמטיקה והמדעים בבתי הספר העל-יסודיים.

 ריכז את הפעילות : ניב שטראוס

 

 
חברי צוות המומחים:
·         פרופ' ישראל בר-יוסף (יו"ר), מכון ויצמן למדע
·         פרופ' בני גיגר, מכון ויצמן למדע והקרן הלאומית למדע
·         פרופ' שאול הוכשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים
·         גב' אסתר מגן, תיכון 'אוסטרובסקי' ומכון ויצמן למדע
·         גב' שלומית עמיחי, תכנית 'חותם'
 
חברי גרעין הלומדים:
·         גב' ביאן אבו קטיש, בית הספר 'יד ביד', המרכז לתלמידים מחוננים במזרח ירושלים ותכנית 'אמירים'
·         ד"ר מירי גוטליב, משרד החינוך
·         גב' מירב זרביב, משרד החינוך
·         מר מוטי טאובין, משרד החינוך
·         ד"ר נעה כהן אליהו, תיכון 'ליד"ה' (חל"ת), האוניברסיטה העברית ומכללה ירושלים
·         שיח' מוהנא פארס, משרד החינוך
·         גב' דליה פניג, משרד החינוך
·         ד"ר חנה פרל, משרד החינוך

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר