English العربية
על היזמה | ועדת היגוי | ועדות | חדשות ואירועים | פרסומים | חומרי רקע | צוות היזמה | צילומי הרצאות |  


שימוש בנתונים הנמדדים לאורך זמן כמקור מידע למדיניות ולתכניות חינוכיות בישראל: סקרי אורך כמקרה בוחן
לימוד ממהלכי עבר לשיפור החינוך המדעי בישראל והמצוינות בו
אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך
חינוך בלתי פורמלי
בין בית הספר למשפחה: קשרי מורים-הורים בסביבה משתנה
שפה ואוריינות
מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך
מערכת חינוך לכול – ולכל אחד
מחקר מתווה-דרך: הצעה לארגון לימודים מחודש
התערבויות טיפוליות בילדים בעלי בעיות או הפרעות בהתנהגות
איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?
מה צריכים לדעת העוסקים בהוראת המתמטיקה?
הוראת ערבית במערכת החינוך העברית
חינוך בגיל הרך (גן-ג')
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך
אבחון, מדידה והערכה בגיל הרך
קשרי משפחה-מסגרת חינוך בגיל הרך
רענון מערך האינדיקטורים לחינוך בישראל
אתגור החמישון העליון של התלמידים בבתי הספר
מדידה והערכה בחינוך
צוות מומחים לנושא איך מורים לומדים מצילומי שיעורים?

במענה לפנייה של קרן טראמפ התקיים מהלך לימודי משותף לחוקרים, אנשי מקצוע ומקבלי החלטות בנושא של שימוש בהקלטות שיעורים ככלי לפיתוח ההוראה. צוות ההיגוי של הפעילות כלל את פרופ' בת-שבע אֵלון ממכון ויצמן למדע (יו"ר), ד"ר אדם לפסטיין מאוניברסיטת בן גוריון וד"ר עטרה שריקי ממכללת אורנים.

מטרת הפעילות הייתה לבחון דרכים שבהן ניתן לנצל טכנולוגיות וידאו חדשניות וכלים מתוּקפים לניטור הוראה – לפיתוח מקצועי של מורים בישראל שיבוא לידי ביטוי בשיפור הישגי התלמידים במובן הרחב. המיקוד המיידי הוא בהוראת פיזיקה ומתמטיקה ברמה של 5 יח"ל. הנושא אקטואלי מאוד בישראל, היות ששיעור הניגשים לבחינות הבגרות במקצועות אלו הוא נמוך מן הרצוי ונמוך משיעורם במדינות המובילות בעולם. טכנולוגיות וידאו ושימוש בכלים להערכת הוראה עשויים לשפר את רמת ההוראה במקצועות אלו. לפי מחקרים עדכניים, יכולת ההוראה של מורה היא גורם שעשוי לנבא את הצלחת התלמיד.

ליבת הפעילות, שהחלה בספטמבר 2012, היא קבוצת למידה של כשלושים משתתפים, כולם מומחים ובעלי יכולת ועניין בתחום – חוקרים, מפתחים, מורים, ומורי מורים. בתקופה שבין ינואר לאפריל 2013 התכנסה הקבוצה שלוש פעמים (לחמישה ימים מלאים בסך הכול). דיווח בכתב מהמפגשים נמסר למזמינים והונגש לציבור.

תכנית הפעילות:
מפגש ראשון, (טבת תשע"ג, ינואר 2013): למידה הדדית על סמך הצגות מקצועיות ועיוניות של חברים מקבוצת הלמידה שחלקו את ניסיונם עם חברי הצוות ועל סמך חומרי רקע נוספים. הוצגו פרויקטים מהעולם ושימושים שונים הנעשים בצילומי וידאו בתהליכי התפתחות מקצועית של מורים.
 
מפגש שני (שלושה ימים בשבוע מרוכז אחד), אדר א' תשע"ג, פברואר 2013): יום עיון פתוח לציבור ויומיים של למידה סדנאית עם צמד חוקרים-מפתחים מארצות הברית: פרופ' שרלוט דניאלסון (C. Danielson), שפיתחה מסגרת להוראה (FFT), ומר מרק אטקינסון (M. Atkinson) , שפיתח כלי לצילום שיעורים בווידאו (Teachscape). פרופ' דניאלסון ומר אטקינסון הציגו את השיטה (FFT) ואת הכלים הטכנולוגיים כדוגמה מתוקֶפת ושיטתית לשימוש בווידאו לצורך התפתחות מקצועית של מורים. כן הוצגו פרויקטים אחרים שמטרתם שיפור ההוראה ובהם נעשה שימוש בצילומי שיעורים ובניתוחם על פי מסגרות לניטור הוראה. במהלך הסדנה למדו חברי הקבוצה באופן ביקורתי על שימוש בצילומי שיעורים וניתוחם לפי מסגרות להערכת הוראה. 

מפגש שלישי (אייר תשע"ג, אפריל 2013): דיון בשימוש שיטתי בצילומי שיעורים בכלים להערכת ביצועים של מורים. הדיון עסק בדרכים לתרגם את שני אלה לשיפור ההוראה והישגי התלמידים, ב'זירת הפעולה וההשפעה' של כל אחד מחברי קבוצת הלמידה.

הפעילות התקיימה במימון ובסיוע של קרן טראמפ
 
 
מרכז הפעילות היה ד"ר סרגיי טלנקר.

 
חזרה לעמוד קודם
 
הדפס  |  שמור  |  שלח  |  צור קשר